62664 - Και η ιστορία

Ν. Λυγερός

Και η ιστορία
έχει ένα
άρωμα
όπως έχει οσμή
η βαρβαρότητα
γι’ αυτό μάθε
να μυρίζεις
με γνήσια
στοιχεία
χωρίς επιρροή
της προπαγάνδας.