62675 - Ο απελευθερωτικός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο απελευθερωτικός αγώνας
είναι η κατάλληλη
έκφραση
για εκείνη
την περίοδο
που έζησε
η Ελλάδα
μετά τον πόλεμο
αφού ξέφυγε
από την άλλη
βαρβαρότητα
αλλά όχι μόνη της.