62676 - Όταν ένα κόμμα

Ν. Λυγερός

Όταν ένα κόμμα
θέλει να διδάξει
τη δική του ιστορία
βγάζει καθηγητές
που έχουν μάθει
μόνο τα δικά του
και τους στέλνει
να πουν μόνο
τα δικά τους
σε όλους αυτούς
που δεν ξέρουν.