62677 - Τα θύματα

Ν. Λυγερός

Τα θύματα
της προπαγάνδας
δεν βρίσκονται
μόνο στα επίσημα
κατεχόμενα
αλλά και σε τόπους
όπου η ιστορία
ήταν κατεχόμενη
λόγω λογοκρισίας
και κομματικής
πολιτικής.