62681 - Ο Τάσος

Ν. Λυγερός

Ο Τάσος επιστρέφει
από την Αγγλία
το 1955
και ενσωματώνει
το πολιτικό σκέλος
της ΕΟΚΑ
για να γίνει
ο γενικός του γραμματέας
το 1958.