62691 - Με την μαντόλα

Ν. Λυγερός

Με την μαντόλα
εισχωρείς
σιγά σιγά
στον κόσμο
της μουσικής
γιατί μαθαίνεις
τα θεμέλια
που θα στηρίξουν
τις επόμενες
ερμηνείες σου
με σταθερότητα.