62694 - Όσο λιγότερο 

Ν. Λυγερός

Όσο λιγότερο
αθώα είσαι
τόσο πιο δίκαια
θα είσαι
στον αγώνα
της Ανθρωπότητας
και είναι καλό
γιατί οι αθώοι
δεν έχουν
ανάγκη
από αθώους
αλλά από δίκαιους
για να σωθούν.