62697 - Όταν οι ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Όταν οι ασκήσεις
ξεπερνούν
το επίπεδο Dan
στο tsumego
τότε βλέπεις
νέα φαινόμενα
που ήταν
εντελώς
άγνωστα
στα Kyu
και καταλαβαίνεις
ότι ένας κόσμος
σε περιμένει.