62698 - Η βαθύτητα

Ν. Λυγερός

Η βαθύτητα
εμφανίζεται
ακόμα
και σε ασκήσεις
όταν αυτές
έχουν επινοηθεί
από Δασκάλους
που ήθελαν
να αφήσουν
ένα ίχνος
εντός
της Ανθρωπότητας.