62700 - Συνέχισε

Ν. Λυγερός

Συνέχισε
τον εσωτερικό
αγώνα
για να είσαι
έτοιμη
για τους μεγάλους
που έχουν
ανάγκη
από δυνάμεις
που ξεπερνούν
κατά πολύ
τις φυσιολογικές.