62705 - Είναι όμορφο

Ν. Λυγερός

Είναι όμορφο
να κοιτάζει
ο άνθρωπος
το μη ανθρώπινο
σε ένα άγαλμα
γιατί δείχνει
το βλέμμα
της Ανθρωπότητας
στο έργο
του Χρόνου.