62708 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

Το πρέπον
είναι να προσφέρουμε
την αγάπη μας
εκεί
όπου μπορούν
κι όχι εκεί
που θέλουμε
γιατί μπορεί
να μην έχουν
δυνατότητα
που ξεπερνά
τα όριά τους.