62711 - Η ανθρώπινη διάτρηση

Ν. Λυγερός

Η ανθρώπινη διάτρηση
είναι αυτή
που επιτρέπει
στην ανθρωπιά
να εισχωρήσει
και στα πιο βαθιά
στρώματα
της κοινωνίας
για να ζήσει
και εκεί
η Ανθρωπότητα.