62715 - Το πλήθος των νεκρών

Ν. Λυγερός

Το πλήθος των νεκρών
στην Αμερική
ξεπέρασε
τους εξακόσιους χιλιάδες
γιατί ακόμα
ο εμβολιασμός
δεν έχει καλύψει
το μεγαλύτερο
ποσοστό
του αμερικανικού
λαού.