62717 - Να τιμάς

Ν. Λυγερός

Να τιμάς
τις εικόνες
που δεν έχουν
υπογραφή
γιατί είναι
γνήσιες
και ανήκουν
στην πίστη
που δεν φοβάται
την κοινωνία
και ακολουθεί
την ουσία.