62718 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
διπλής
όψης
έχουν
μια ειδική
αξία
στη βυζαντινή
τέχνη
γιατί
είναι
εκ φύσης
της βαθύτητας.