62730 - Άσε τον Μαθητή

Ν. Λυγερός

Άσε τον Μαθητή
να κάνει ελεύθερα
ερωτήσεις
και απάντα
σε αυτές
πρώτα
πριν
ξεκινήσεις
το κύριο θέμα
της Διδασκαλίας
όταν είναι
έτοιμος
να μάθει.