62733 - Κάθε γράμμα

Ν. Λυγερός

Κάθε γράμμα
σε κάθε αλφάβητο
έχει τη δική του
ιστορία
και δεν είναι μόνο
ένα απλό σχήμα
αφού είναι
αποτέλεσμα
χρονοστρατηγικής
αγάπης
Ανθρωπότητας.