62734 - Οι μικρές διαφορές

Ν. Λυγερός

Οι μικρές διαφορές
στα γράμματα
που έχουν
κοινή προέλευση
έχουν σημασία
γιατί είναι
ενδείξεις
που εξηγούν
πολλά στοιχεία
που παραμένουν
κρυφά
στην άγνοια.