62742 - Η αντιπαράθεση

Ν. Λυγερός

Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα δεν ήταν ταυτόσημο με το θέμα της ανεξαρτησίας. Για το κομμουνιστικό κόμμα η ανεξαρτησία ήταν μάχη ενάντια στον ιμπεριαλισμό και όχι εθνικός αγώνας.
Η Διάσκεψη της Γιάλτας έθεσε τα νέα δεδομένα με τρόπο οριστικό το 1945.
Η Βάρκιζα ήταν απλώς εφαρμογή της επιλογής της Σοβιετικής Ένωσης.
Δεν ήθελε την Ελλάδα.
Προτιμούσε την Ανατολική Ευρώπη ως πεδίο δράσης.
Πολλοί δεν το κατάλαβαν.
Άλλοι δεν ήθελαν να το καταλάβουν.
Κι άλλοι συνέχισαν ενώ είχαν καταλάβει.
Ο Αγώνας της Απελευθέρωσης άρχισε το 1946 και τελείωσε το 1949.
Επειδή η υπόθεση της Ελλάδας ήταν χαμένη για το κόμμα αποφάσισε να επικεντρωθεί στην Κύπρο.
Το 1949 ιδρύθηκε η Δυτική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση ως απάντηση ίδρυσε την Ανατολική Γερμανία.
Το Σιδηρούν Παραπέτασμα άρχισε τη δράση, όμως η Κύπρος δεν ήταν από τη σωστή πλευρά.
Αυτό έπρεπε ν’ αλλάξει…