62743 - Η Εκκλησία

Ν. Λυγερός

Η Εκκλησία εντόπισε τον κίνδυνο.
Δεν μπορούσε να παραμείνει παθητική
και ν’ αφήσει έναν εθνικό αγώνα
να γίνει μία ιδεολογική πράξη.
Μετά από συντονισμό πάρθηκε η απόφαση.
Δεν γινόταν κάτι το επίσημο
αλλά έπρεπε να γίνει κάτι
κι έτσι έγινε το δημοψήφισμα
χωρίς άδεια.
Επί του πρακτέου ήταν συλλογή υπογραφών
εντός της Εκκλησίας.
Το θέμα ήταν απλό.
Η ένωση με την Ελλάδα
σε μία εθνική βάση.
Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο
όλοι οι χριστιανοί της Εκκλησίας
επέλεξαν κατά 95,7% υπέρ της ένωσης.
Το δημοψήφισμα είχε παίξει τον ρόλο του
δεν άφηνε στο κόμμα
να παίξει μονομερώς.
Αλλά το κόμμα συνέχισε τη δράση του.
Ο φόβος του είχε μεγαλώσει.
Δεν θα μπορούσε να παίξει μόνο του.
Το παίγνιο είχε αλλάξει.
Δεν θα λειτουργούσε πια η θεωρία αποφάσεων.