62744 - Οι εξεγέρσεις

Ν. Λυγερός

Το υπόβαθρο ήταν πολύ γενικό.
Αλλά σπάνιοι ήταν αυτοί που είχαν
το απαραίτητο βλέμμα.
Τόσο γεωγραφικά όσο και ιστορικά.
Η εβραϊκή εξέγερση στην Παλαιστίνη
μεταξύ 1944 και 1948 είχε αναγκάσει
το Ηνωμένο Βασίλειο να αποσυρθεί.
Και το 1948 άρχισε η εξέγερση των κομμουνιστών στη Μαλαισία.
Palestine Emergency 1944.
Malayan Emergency 1948.
Kenya Emergency 1952.
Cyprus Emergency 1955.
Αυτή η συνέχεια δεν ήταν γνωστή
σε όσους κοίταζαν μόνο τη γωνία τους.
Υπήρχαν όμως και άλλοι
που έβλεπαν όλη τη σκακιέρα
και μάλιστα ταυτόχρονα.
Το θρησκευτικό και το ιδεολογικό
δεν ήταν κάτι το μοναδικό
αλλά ο συνδυασμός των δύο
προκαλούσε ένα εκρηκτικό μείγμα.
Ακόμα και το κοινοτικό πλαίσιο
ήταν γνωστό σε άλλες Ηπείρους.
Αλλά όταν βλέπεις μόνο το δικό σου ζήτημα
κλείνεις τα μάτια και το μέλλον
παραμένει αόρατο.