62745 - Ο πολλαπλασιασμός

Ν. Λυγερός

Αυτό που ήταν η αρχή ενός αγώνα
για μερικούς
ήταν ο πολλαπλασιασμός των μετώπων
για τους άλλους.
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε επενδύσει
στην Κύπρο. Ήταν απλώς μια βάση για
άλλες δράσεις.
Άλλωστε το Ηνωμένο Βασίλειο είχε κάνει
προτάσεις παραχώρησης της Κύπρου
στην Ελλάδα με αντάλλαγμα στρατιωτικές
παραχωρήσεις, οι οποίες δεν είχαν ευδοκιμήσει.
Τελικά λόγω της Κρίσης στο Σουέζ,
αποφάσισαν οι Βρετανοί να μεταφέρουν το
επιτελείο τους στην Κύπρο.
Είχαν ανθρώπινες δυνάμεις
στο Σουέζ αλλά και στη Μαλαισία…
Πολλά μέτωπα και ταυτόχρονα
πολλές επιλογές και δύσκολες.
Οι προηγούμενες αποφάσεις
πάνω στη μεγάλη σκακιέρα
είχαν επιπτώσεις
και ο έλεγχος της Μέσης Ανατολής
προκαλούσε πολλές θυσίες
και σε στρατηγικό επίπεδο
και σε τακτικό.