62747 - Η δράση

Ν. Λυγερός

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος,
ο Γεώργιος Γρίβας,
ο Μάρκος Δράκος
και ο Γρηγόρης Αυξεντίου
άρχισαν έμμεσα ή άμεσα
τον Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου.
Και η δράση ήταν ανεξάρτητη
από εκείνη του κόμματος.
Αφού αυτό ήταν ενάντια στις δράσεις της
οργάνωσης κατά του καθεστώτος.
Το ΑΚΕΛ θεωρούσε ότι η Οργάνωση είχε
αποκλειστικά αντι-κουμμουνιστικό σκοπό
λόγω του παρελθόντος του ιδρυτή.
Το κόμμα θέλει να παίξει
μόνο το δικό του το παιχνίδι.
Όμως το πρόβλημα περιπλέκεται.
Το μέτωπο δεν είναι πια ένα
ακόμα και σε τακτικό επίπεδο.
Δεν υπήρχε μόνο η ανεξαρτησία
και η ένωση
αλλά εμφανίστηκε και η διχοτόμηση
λόγω της δράσης της ΤΜΤ.
Η απελευθέρωση έπρεπε να γίνει
πιο γρήγορα
για να υπάρξει η Κύπρος
για να προλάβει να υπάρξει.