62756 - Το ΝΑΤΟ

Ν. Λυγερός

Το 1949 το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε με δώδεκα κράτη.
Στα ιδρυτικά μέλη του ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το 1952 εντάχθηκαν μαζί η Ελλάδα και η Τουρκία.
Ήταν απόφαση στρατηγικής λόγω Ψυχρού Πολέμου.
Ο έλεγχος της Μεσογείου ήταν απόλυτος.
Και το 1955 εντάχθηκε η Δυτική Γερμανία.
Ήταν οι μοναδικές εντάξεις εκείνης της εποχής.
Και όλες έγιναν με ομόφωνο τρόπο.
Έτσι η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν στο ΝΑΤΟ.
Και μόνο αυτές έπαιζαν ένα κυρίαρχο ρόλο στα γεγονότα της Κύπρου.
Δεν υπήρχε καμιά θέση για ένα κόμμα που ήταν ενάντια στο ΝΑΤΟ.
Έτσι και από αυτήν την πλευρά, η επιρροή του δεν μπορούσε να είναι σημαντική.
Τριπλό σημείο επαφής.
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είχε το μονοπώλιο.
Η υψηλή επιρροή θα ήταν νατοϊκή.
Δεν θα υπήρχε πια ο κίνδυνος να αλλάξει θέση η Κύπρος.
Ο συνδυασμός της υψηλής στρατηγικής
με τα δεδομένα της τακτικής
είχε μεταμορφωθεί σε συντονισμό.
Υπήρχε διέξοδος για την επίλυση.