62757 - Η επίλυση

Ν. Λυγερός

Το πλαίσιο είχε αλλάξει.
Αυτό είχε επιπτώσεις στο πεδίο.
Η τριπλή συμμαχία ήταν εντός του ΝΑΤΟ.
Η επίλυση έπρεπε να δημιουργήσει μία τριπλή ισορροπία.
Ισορροπία Nash.
Η Αγγλία δεν έπρεπε να χάσει τις βάσεις.
Δεν είχε επενδύσει στην Κύπρο.
Αδιαφορούσε για τα υπόλοιπα.
Η Ελλάδα έπρεπε να κερδίσει κάτι
αλλά όχι την ένωση.
Η Τουρκία έπρεπε να κερδίσει κάτι
αλλά όχι τη διχοτόμηση.
Η ΕΟΚΑ έπρεπε να κερδίσει
και να απορροφηθεί.
Η ΤΜΤ δεν έπρεπε να χάσει
και να απορροφηθεί.
Η λύση ήταν η ανεξαρτησία
αλλά ελεγχόμενη από τους τρεις νατοϊκούς.
Οι Εγγυήτριες Δυνάμεις θα είχαν ένα συμμετρικό ρόλο.
Η ανεξαρτησία ήταν συμμετρική
και υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ.
Η Αγγλία είχε απελευθερώσει την Κύπρο
από την οθωμανική κατοχή.
Το ΝΑΤΟ θα προστάτευε την Κύπρο
από την κομμουνιστική κατοχή.