62759 - Το Σύνταγμα

Ν. Λυγερός

Ο απελευθερωτικός αγώνας είχε οδηγήσει
στη Συνθήκη της Ζυρίχης – Λονδίνου
και αυτή στο Σύνταγμα της Κύπρου
έπρεπε και αυτό λοιπόν να έχει μία τριπλή ιδιότητα
για να πληροί την τριπλή ισορροπία.
Ο εθνικός αγώνας ήταν πια συμβατός
με την Υψηλή Στρατηγική του ΝΑΤΟ.
Οι Αγωνιστές της Κύπρου είχαν κερδίσει
αυτό που ήθελαν να δώσουν
οι τρεις Εγγυήτριες Δυνάμεις.
Η τοποστρατηγική επίλυση
ήταν συμβατή με την χρονοστρατηγική προσέγγιση.
Οι Εγγυήτριες Δυνάμεις
θα προστάτευαν την ισορροπία
του Συντάγματος της Κύπρου του 1960.
Η λύση τελικά ήταν τόσο αποδεκτή
που επέτρεπε την ένταξη
της Κύπρου στο Commonwealth
το 1961, τη χρονιά που η Σοβιετική Ένωση
ενέκρινε την κατασκευή
του τείχους του Βερολίνου.
Ο ψυχρός πόλεμος είχε παίξει tsumego ζωής
σε αγώνα εγγυημένης ανεξαρτησίας.
Τότε άρχισε να ζει η Κύπρος
“ελεύθερη”.