62787 - Έντεχνο ψέμα

Ν. Λυγερός

Επειδή δεν είχε σημασία η αλήθεια
η βαρβαρότητα άρχισε το έντεχνο ψέμα.
Δεν έλεγε ποτέ όλα τα δεδομένα.
Κάθε φορά που υπήρχε ένα νέο στοιχείο
το παρουσίαζε με τον δικό της τρόπο
έτσι ώστε να εκφυλίζεται
κάθε πληροφορία.
Η ουσία ήταν η εξουσία
για τη βαρβαρότητα
άρα κάθε ψέμα ήταν και μια νέα μόλυνση.
Τροποποιούσε τα ποσοστά
δημιουργούσε γκρίζες ζώνες
για να προκαλέσει την αμφιβολία
στους αθώους που δεν ήξεραν
να βρουν την αλήθεια
από μόνοι τους.
Η παραπληροφόρηση ήταν κλασικό
εργαλείο για τη βαρβαρότητα.
Ήθελε να εκμεταλλευτεί
ακόμα και τους χώρους διασκέδασης.
Ήταν ένας τρόπος να πιάσει
τους πιο αθώους
που ήθελαν απλώς να ζήσουν
χωρίς να ξέρουν για τη χειραγώγηση
των κινήσεών τους.