62807 - Η ζωντανή καταγραφή

Ν. Λυγερός

Η ζωντανή καταγραφή
των ιστορικών γεγονότων
είναι αυτή που πιστοποιεί
δεδομένα της βαθιάς ιστορίας
που πρέπει να διασταυρωθούν
για να εντοπιστεί
η αλήθεια που προσπαθεί
να κρύψει η προπαγάνδα
και η τεχνητή λήθη
του βάρβαρου συστήματος.