62810 - Ξέρουμε

Ν. Λυγερός

Ξέρουμε
τους αρνητές
που λειτουργούν
ενάντια στη γενοκτονία
και γνωρίζουμε
τις τεχνικές
που χρησιμοποιούν
μέσω προπαγάνδας
ενώ λένε μόνο
ότι είναι της ελεύθερης
έκφρασης
επίσημα.