62812 - Κάθε φορά

Ν. Λυγερός

Κάθε φορά
που λες
ψέματα
για τα εμβόλια
κάνεις το ανάλογο
με τους αρνητές
των γενοκτονιών
για να δικαιολογήσουν
την ιδεολογία
για να ξεχαστούν
τα θύματα
που είχαν
γενοκτονηθεί.