62816 - Το εμβόλιο

Ν. Λυγερός

Το εμβόλιο
δεν έχει μόνο
γεωπολιτικό
χαρακτήρα
αλλά και ανθρώπινο
έτσι ο καθένας
έχει να παίξει
τον ρόλο του
σε αυτόν
τον αγώνα
της Ανθρωπότητας.