62817 - Οι βολεμένοι

Ν. Λυγερός

Οι βολεμένοι
δεν πρόκειται
να κάνουν
τίποτα
αλλά αν υποχρεωθούν
να κάνουν κάτι
αλλιώς
θα χάσουν
την εργασία τους
την ίδια ώρα
θα προστατευτούν.