62828 - Ούτε βήμα πίσω

Ν. Λυγερός

Ούτε βήμα πίσω
με τους αρνητές
γιατί λειτουργούν
ενάντια στην Ανθρωπότητα
προσπαθώντας
να χειραγωγήσουν
τους πιο αθώους
και όσους δεν ξέρουν
πώς να αμυνθούν
στις πράξεις
της προπαγάνδας.