62831 - Μη συμβιβάζεσαι

Ν. Λυγερός

Μη συμβιβάζεσαι
με άτομα
που δεν είναι
αξιόπιστα
γιατί σπαταλάς
χρόνο
ενώ υπάρχει
ανάγκη
για μεγάλο έργο
στον αγώνα
της Ανθρωπότητας.