62836 - Αφού ήθελες

Ν. Λυγερός

Αφού ήθελες
να συμμετάσχεις
σε παλιούς
αγώνες
κάνε
τώρα
το πρέπον
σε αυτόν
τον αγώνα
της Ανθρωπότητας
κατά της πανδημίας.