62837 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
του αγώνα
λειτουργεί
εδώ
και δεκαετίες
άρα
αν θέλεις
να πάρεις
μέρος
τώρα
μην περιμένεις.