62838 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
αρνητής
λόγω έλλειψης
γνώσεων
αρκεί
να μάθεις
μερικά
στοιχεία
για να εξελιχθείς
και να δεις
επιτέλους
την αλήθεια.