62839 - Τους αρνητές

Ν. Λυγερός

Τους αρνητές
τους ξέρουμε
και από τις γενοκτονίες
έτσι γνωρίζουμε
πώς πρέπει
να τους αντιμετωπίσουμε
για να ξεπεράσουμε
τα εμπόδιά τους
που παράγουν
για να κρύψουν
την αλήθεια.