62857 - Ακόμα και πάνω σου

Ν. Λυγερός

Ακόμα και πάνω σου
γράψε επίσημα
ότι θέλεις
να είναι
ελεύθερη
η Κύπρος
για να το μάθουν
όσοι συμβιβάζονται
με τη βαρβαρότητα
λόγω λήθης
κοινωνίας.