62861 - Το 1961

Ν. Λυγερός

Το 1961
όταν χτίστηκε
το τείχος
της ντροπής
του Βερολίνου
η Κύπρος
εισχωρούσε
στο Commonwealth
για να πάρει
τη θέση της
στη σκακιέρα
του Ψυχρού Πολέμου.