62863 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
δεν είναι μόνο
εθνικός
αλλά και προσωπικός
αφού ο καθένας
έχει να παίξει
τον ρόλο του
για να υπάρξει
αλλαγή
δεδομένων
για το μέλλον

της Κύπρου.