62864 - Να αναρωτηθείς

Ν. Λυγερός

Να αναρωτηθείς
τι έχεις κάνει
έως τώρα
για την απελευθέρωση
της Κύπρου
έτσι ώστε
να ξέρεις
σε ποιον
οφείλεται
η καθυστέρηση
των επιλογών
και των πράξεων.