62865 - Ο βάρβαρος

Ν. Λυγερός

Ο βάρβαρος
να φοβάται
κι όχι εσύ
γιατί αυτός
δεν έχει βαθιά
στρατηγική
και απλώς
εκμεταλλεύεται
τα λάθη σου
για να περάσει
τα δικά του.