62866 - Και στον δρόμο

Ν. Λυγερός

Και στον δρόμο
πρέπει να γράψεις
την αλήθεια
για την ιστορία
της κατοχής
αλλιώς πολλοί
απλώς ξεχνούν
τα γεγονότα
για να υπάρξουν
χωρίς μνήμη
εντός της κοινωνίας.