62874 - Διζωνική

Ν. Λυγερός

Διζωνική
δεν θέλουμε
ούτε για την Ιρλανδία
γιατί λοιπόν
να τη θέλουμε
για την Κύπρο
αφού ξέρουμε
πως μια ομοσπονδία
δεν λειτουργεί
σε αυτό το μέγεθος
κράτους.