62875 - Η Ιρλανδία

Ν. Λυγερός

Η Ιρλανδία
έχει κατεχόμενα
που πρέπει
να απελευθερωθούν
γιατί αυτό
είναι το πρέπον
για την Ανθρωπότητα
που έχει
πληγωθεί
εδώ και αιώνες
σε αυτή τη γη.