62883 - Από τα βάθη

Ν. Λυγερός

Από τα βάθη
του μαύρου
άκουσες
τις πρώτες λευκές νότες
που έλεγαν
για την ιστορία
της σκλαβοσύνης
πέρα του ωκεανού
που είναι το μεγαλύτερο
χειρόγραφο.