62903 - Τα λουλούδια

Ν. Λυγερός

Τα λουλούδια
μαζεύτηκαν
για να προλάβουν
το καλοκαίρι
και να δείξουν
τα χρώματα
στους ανθρώπους
που προσέχουν
τις λεπτομέρειες
που αγγίζουν
την Ανθρωπότητα.