62905 - Όταν ο αθώος

Ν. Λυγερός

Όταν ο αθώος
αντιλαμβάνεται
ότι ο δίκαιος
τον προστατεύει
από τη βαρβαρότητα
χωρίς καν
να το ζητήσει
του παράγει
ηρεμία
στην ψυχή
που υποφέρει.